center

center


صفحه اصلی

این صفحه به شما این امکان را می دهد تا به بخشهای مختلف نرم افزار دندانساری همکار دسترسی داشته باشید.

Alternate Text


صفحه ثبت سفارش کار

در این بخش شما سفارش کارها را ثبت نرم افزار همکار می کنید با انتخاب دکتر و نوع کار مورد نظرتان نرم افزار قیمتی که با آن دکتر کار می کنید را به شما نمایش می دهد و میتوانید خیلی راحت بدون هیچ محاسبه ای کار مورد نظر را در سیستم ثبت فرمائید . با ثبت سفارش کارها ، نرم افزار این امکان را می دهد تا به طرق مختلف کارهای خود را جستجو کنید و هر زمان که بخواهید بدون هیچ محاسبه ای و فقط با چند کلیک فاکتور برای دکتر خود صادر فرمائید .

صفحه گزارش سفارش کارها

در این قسمت می توانید بر اساس یک یا ترکیبی از پارامترها از جمله تاریخ ، دکتر ، نوع کار ، نام بیمار و ... اطلاعات سفارش کارهای لابراتوار را جستجو فرمائید .


صفحه گزارش فاکتورها

این بخش از نرم افزار لابراتوار تمامی فاکتورهای صادر شده برای دکترتان با جزئیات کامل در اختیار شما قرار میدهدصفحه گزارش مبالغ دریافتی از دکتر
این بخش از نرم افزار لابراتوار تمامی پرداختهای دکترتان با جزئیات کامل را در اختیار شما قرار میدهد .
شما میتوانید بر اساس پارامترهای نوع پرداخت ، بازه زمانی و دکتر مورد نظر پرداختهای انجام شده را مورد بررسی قرار دهید .

صفحه گزارش عملکرد دکتر
در این صفحه فاکتورها و دریافتهای دکتر مورد نظر را مشاهده میکنید

نمونه فاکتور برنامه
نمونه فاکتور برنامه همکار را مشاهده میفرمائید که با چند کلیک میتوانید آن را چاپ و برای دکتر مورد نظر ارسال فرمائید
برای اطلاعات بیشتر می توانید به فیلم های زیر مراجعه کنید _ برای نمایش بهتر فیلم ها میتونید روی آن دوبار کلیک کنید


نحوه ثبت سفارش کار ، نرم افزار لابراتوار دندانسازی همکار


نحوه چاپ و گزارش از فاکتورها ، نرم افزار لابراتوار دندانسازی همکار


چند گزارش جالب و کاربردی ، نرم افزار لابراتوار دندانسازی همکار

نرم افزار های ویژه پشتیبانی از راه دور


1-دانلود Ultra Viewer

2-دانلود Any Desk

3-دانلود EagleGet


نرم افزار دندانسازی
نرم افزار دندانسازی همکار
نرم افزار لابراتوار
نرم افزار لابراتوار همکار
نرم افزار لابراتوار دندانسازی
نرم افزار لابراتوار دندانسازی همکار
نرم افزار حسابداری دندانسازی
نرم افزار حسابداری دندانسازی همکار
نرم افزار حسابداری لابراتوار دندانسازی
نرم افزار حسابداری لابراتوار دندانسازی همکار
نرم افزار مدیریت لابراتوار
نرم افزار مدیریت لابراتوار همکار
نرم افزار مدیریت لابراتوار دندانسازی
نرم افزار مدیریت لابراتوار دندانسازی همکار
دانلود نرم افزار لابراتوار دندانسازی
دانلود نرم افزار مدیریت لابراتوار دندانسازی

ارتباط از طریق وات ساپ