نرم افزار لابراتوار دندانسازی

نرم افزار لابراتوار دندانسازی همکار

صفحه اصلی
این صفحه به شما این امکان را می دهد تا به بخشهای مختلف نرم افزار دندانساری همکار دسترسی داشته باشید.

برنامه لابراتوار دندانسازیصفحه ثبت سفارش کار
در این بخش شما سفارش کارها را ثبت نرم افزار همکار می کنید با انتخاب دکتر و نوع کار مورد نظرتان نرم افزار قیمتی که با آن دکتر کار می کنید را به شما نمایش می دهد و میتوانید خیلی راحت بدون هیچ محاسبه ای کار مورد نظر را در سیستم ثبت فرمائید . با ثبت سفارش کارها ، نرم افزار این امکان را می دهد تا به طرق مختلف کارهای خود را جستجو کنید و هر زمان که بخواهید بدون هیچ محاسبه ای و فقط با چند کلیک فاکتور برای دکتر خود صادر فرمائید .

نرم افزار حسابداری لابراتوارصفحه گزارش سفارش کارها
در این قسمت می توانید بر اساس یک یا ترکیبی از پارامترها از جمله تاریخ ، دکتر ، نوع کار ، نام بیمار و ... اطلاعات سفارش کارهای لابراتوار را جستجو فرمائید .


نرم افزار حسابداری لابراتوار دندانسازیصفحه گزارش فاکتورها
این بخش از نرم افزار لابراتوار تمامی فاکتورهای صادر شده برای دکترتان با جزئیات کامل در اختیار شما قرار میدهد

نرم افزار مديريت لابراتوارصفحه گزارش مبالغ دریافتی از دکتر
این بخش از نرم افزار لابراتوار تمامی پرداختهای دکترتان با جزئیات کامل را در اختیار شما قرار میدهد .
شما میتوانید بر اساس پارامترهای نوع پرداخت ، بازه زمانی و دکتر مورد نظر پرداختهای انجام شده را مورد بررسی قرار دهید .

نرم افزار مدیریت لابراتوار دندانسازیصفحه گزارش عملکرد دکتر
در این صفحه فاکتورها و دریافتهای دکتر مورد نظر را مشاهده میکنید

فاکتور لابراتوار دندانسازینمونه فاکتور برنامه
نمونه فاکتور برنامه همکار را مشاهده میفرمائید که با چند کلیک میتوانید آن را چاپ و برای دکتر مورد نظر ارسال فرمائید

نمونه فاکتور لابراتوار دندانسازی

برای اطلاعات بیشتر می توانید به فیلم های زیر مراجعه کنیدفیلم ، نحوه ثبت سفارش کار
فیلم ، نحوه چاپ و گزارش از فاکتورها
فیلم ، چند گزارش جالب و کاربردینرم افزار های ویژه پشتیبانی از راه دور


1-دانلود Ultra Viewer

2-دانلود Any Deskنرم افزار دندانسازی    نرم افزار دندانسازی همکار    نرم افزار لابراتوار    نرم افزار لابراتوار همکار    نرم افزار لابراتوار دندانسازی    نرم افزار لابراتوار دندانسازی همکار    نرم افزار حسابداری دندانسازی    نرم افزار حسابداری دندانسازی همکار    نرم افزار حسابداری لابراتوار دندانسازی    نرم افزار حسابداری لابراتوار دندانسازی همکار    نرم افزار مدیریت لابراتوار    نرم افزار مدیریت لابراتوار همکار    نرم افزار مدیریت لابراتوار دندانسازی    فاکتور لابراتوار دندانسازی    نمونه فاکتور لابراتوار دندانسازی    نرم افزار مدیریت لابراتوار دندانسازی همکار    دانلود نرم افزار لابراتوار دندانسازی    دانلود نرم افزار مدیریت لابراتوار دندانسازی